Hoe werkt de wachtlijst voor een ingehuurde woning?

Sta je ingeschreven op de wachtlijst van de vroegere sociale verhuurkantoren (SVK Houtvast, SVK Land van Loon, SVK Midden-Limburg, SVK Het Scharnier, SVK Noord-Limburg, SVK West-Limburg, SVK Maasland)? Dan sta je op de wachtlijst voor het huren van een woning die Wonen in Limburg op zijn beurt huurt van een privé-eigenaar. Wonen in Limburg zal deze woning verder verhuren. Deze wachtlijst werkt met een puntensysteem.

Algemeen

Als je ingeschreven bent als kandidaat-huurder, kom je op een wachtlijst. Nu zit je in een wachttijd, tot het jouw beurt is om een woning van jouw keuze te kunnen huren.

Voor ingehuurde woningen werkt de wachtlijst met een puntensysteem. We kijken vooral naar je actueel besteedbaar inkomen en je huidige woonsituatie. Hoe dringender je woonsituatie en hoe lager je actueel inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer ‘punten’. 

Er zijn nog andere aspecten die punten opleveren, zo houden we ook rekening met kinderen en met bestaande huurders die willen verhuizen. Wonen in Limburg kan ook punten toekennen voor je wachttijd en voor inwoners van de gemeente of het werkingsgebied.

1. Toewijzingsregel: rationele bezetting

Wie krijgt er wanneer een woning? Dat hangt in eerste plaats af van de grootte van de woning, waarbij we rekening houden met de samenstelling van je gezin. We streven naar een rationele bezettingsgraad.

Wat is een rationele bezettingsgraad?

Woongelegenheid met 5 slaapkamers

Bij voorrang voor gezinnen met 4 tot 8 kinderen of andere inwonende personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 4 slaapkamers

Bij voorrang voor  gezinnen met 3 tot 6 inwonende kinderen of andere personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 3 slaapkamers

Bij voorrang voor gezinnen met 2 tot 4 inwonende kinderen of andere personen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 2 slaapkamers

Bij voorrang aan een alleenstaande of gezinnen of eenoudergezinnen met maximaal 2 kinderen, rekening houdend met het geslacht van de kinderen

 

Woongelegenheid met 1 slaapkamer

Bij voorrang voor koppels zonder inwonende kinderen of andere personen en voor alleenstaanden

 

2. Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

  • Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen): sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woning. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben. 
  • Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure: een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning. Of, hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de 30 dagen nadat ons SVK van de beoordeling van de toezichthouder ontvangen heeft. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 
  • Huurders van ons kantoor die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of afbreken. Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

3. Uitzonderingen op voorrangs- en toewijzingsregels

Soms kan Wonen in Limburg afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij zeer ernstige sociale omstandigheden. Daarvoor is een sociaal verslag van het OCMW of andere sociale organisatie nodig.  Een OCMW kan voor daklozen ook een versnelde toewijzing vragen. Wonen in Limburg kan in dat geval begeleidende maatregelen vragen.