Ik huur een ingehuurde woning

Huur jij een ingehuurde woning van één van de vroegere sociale verhuurkantoren (SVK Houtvast, SVK Land van Loon, SVK Midden-Limburg, SVK Het Scharnier, SVK Noord-Limburg, SVK West-Limburg, SVK Maasland)? Dan kan je terecht op deze pagina voor meer informatie over je huurcontract. 

Huur jij een ingehuurde woning van één van de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen? Dan kan je hier terecht voor meer info over je huurcontract. 

Wat staat er in mijn huurcontract?

Wat is een huurwaarborg?

Wat is een plaatsbeschrijving?

Hoe kan ik mijn huurcontract stopzetten?

Wat als Wonen in Limburg mijn huurcontract stopzet?