Wanneer heb ik recht op een huursubsidie of - premie?

Huurpremie

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie. Hier zijn verschillende voorwaarden aan verbonden op verschillende vlakken.

Zodra je in aanmerking komt voor een huurpremie zal Wonen in Vlaanderen je automatisch een 'gepersonaliseerd aanvraagformulier' opsturen met een gele sticker.. De huurpremie wordt niet geregeld door Wonen in Limburg. Dit is een bevoegdheid van Wonen in Vlaanderen. Meer informatie vind je hier.

Je verliest het recht op de huurpremie als je verhuist naar een sociale woning van Wonen in Limburg of wanneer je een aanbod weigert. 

Huursubsidie

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Je komt hiervoor alleen in aanmerking als je verhuisd bent:

  • naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
  • van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Weiger je een eerste aanbod van een sociale huurwoning? Dan behoud je jouw huursubsidie. Bij een tweede weigering zonder goede reden, verlies je jouw huursubsidie. 

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie. De huursubsidie wordt niet geregeld door Wonen in Limburg. Dit is een bevoegdheid van Wonen in Vlaanderen. Meer informatie vind je hier.

Je kan nooit tegelijkertijd een huurpremie én huursubsidie krijgen.