Hoe verloopt de aanvraag?

 

Je hebt al de voorwaarden goed gelezen om te weten of je in aanmerking komt. Verzamel nu al de documenten die je nodig hebt om je aanvraag in te dienen: 

1. Je identiteitskaart of paspoort

2. Het inschrijvingsformulier

Vul het inschrijvingsformulier in van het dichstbijgelegen kantoor. Je mag dit per post, per mail of tijdens één van de contactmomenten bezorgen. Jijzelf en eventueel je partner die mee in de woning gaat wonen moeten dit inschrijvingsformulier ondertekenen. 

3. Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt. Daarop moet de start- en einddatum van voogdij of begeleiding staan.

4. Eigendom

Je moet een verklaring op erewoord invullen dat je geen eigendom hebt in binnen- en/of buitenland. Deze verklaring vind je bij het inschrijvingsformulier. 

5. Inkomen

Om je inkomen te bewijzen, moet je de nodige documenten verzamelen. Welke documenten dit zijn, is afhankelijk van je situatie in het referentiejaar (2020-2021): 

Je situatie in 2020-2021  welke papieren moet je meebrengen

Je was student.

Bezorg ons het attest van je school van schooljaar 2020 -2021. Als je als jobstudent werkte dat jaar, bezorg ons dan je aanslagbiljet belastingen inkomsten 2020/aanslagjaar 2021.

Je had geen inkomen in 2020-2021.

Had je in 2020 - 2021 geen enkel inkomen of is jouw inkomen onbekend? Bezorg ons jouw recent inkomen: dit zijn de inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden.

Je bent in schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Bij een te hoog inkomen, bezorg je ons jouw recent inkomen van de laatste 3 maanden.

Bij collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer, bezorg je jouw actueel besteedbaar inkomen. Voeg ook een kopie van de begeleidingsovereenkomst of het vonnis toe.

6. Andere documenten

 
Is volgende situatie bij jou van toepassing? Bezorg ons dan volgende documenten: 
Ben je een ouder met bezoekrecht of co-ouderschap? Een vonnis van de echtscheiding of een vonnis van de familierechtbank of een akte van de notaris
Woon je in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is? Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid (Let op: maximum 2 maanden oud)
Ben je mantelzorger? Of ontvang je mantelzorg? Attest van jouw ziekenfonds met de gegevens van ontvanger en mantelzorger
Heb jij of iemand in jouw gezin een handicap, erkend via de ziekenfonds? Attest van jouw ziekenfonds met de gegevens van de handicap
Is er iemand in jouw gezin minstens 6 maanden zwanger? Attest dokter minimaal 6 maanden zwanger (toewijzing woning aangepast na de geboorte)

 

Inschrijven

Inschrijven

Heb je al de nodige documenten bij de hand en voldoe je aan al de voorwaarden? Dan kan je jezelf nu inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning.