Wetgevend kader

Wetgevend kader

Sociale Huisvesting in Vlaanderen

Vlaamse overheid

Onze werking wordt gecoördineerd en gecontroleerd door Wonen in Vlaanderen. 

Vereniging van huisvestingsmaatschappijen

De huisvestingsmaatschappijen hebben zich verenigd in de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)

Huurpunt vzw

HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK's) in Vlaanderen

Vereniging van huurders

Sociale huurders kunnen lokaal, al dan niet ondersteund door hun huisvestingsmaatschappij, een bewonersgroep opstarten. De bewonersgroepen verenigen zich op Vlaams niveau in een netwerk, VIVAS genaamd.

Wetgeving

Wonen in Limburg is gebonden aan regels van de Vlaamse overheid. Via deze links vind je meer informatie:

In sommige gemeenten legt het gemeentebestuur bijkomende regels op waarmee Wonen in Limburg rekening houdt bij de toewijzing van sociale woningen:

Deelwerkingsgebied Noord-West

Deelwerkingsgebied Oost

Deelwerkingsgebied Zuid

Het intern huurreglement van Wonen in Limburg kan je hier raadplegen.