Hoe verloopt het aanbod?

Je staat op de eerste plaats en er komt een woning vrij! Je ontvangt het aanbod via brief. In deze brief staat voor welke datum je moet laten weten wat je beslist. Tijdens deze periode krijg je de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Op basis van deze bezichtiging kan je jouw keuze maken: 

1. Je bent tevreden met het aanbod en wil de woning huren

Dan bezorg je Wonen in Limburg de ingevulde documenten tijdens een afspraak, per post of per e-mail.

2. Je vindt de woning niet goed en weigert ze.

  • Een woning in eigendom van Wonen in Limburg: je kan slechts één keer een aanbod weigeren van een woning in eigendom. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog via Wonen in Limburg wil huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen en opnieuw de wachtlijst doorlopen. Klik hier voor meer informatie. 
  • Een ingehuurde woning van Wonen in Limburg: wanneer je een aanbod krijgt van een ingehuurde woning, kan je altijd weigeren zonder gegronde reden, maar hierdoor verlies je punten waardoor je steeds lager op de wachtlijst komt te staan.

3. Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet.

Dat kan bijvoorbeeld bij een verblijf in het ziekenhuis of de gevangenis, wanneer je nog maar net een private huurovereenkomst hebt afgesloten of wanneer je voor een gezinshereniging staat. Dit zijn grondige redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Indien Wonen in Limburg de reden goedkeurt, telt dit niet mee als een weigering.