Ik huur een ingehuurde woning

Huur jij een ingehuurde woning van één van de vroegere sociale verhuurkantoren (SVK Houtvast, SVK Land van Loon, SVK Midden-Limburg, SVK Het Scharnier, SVK Noord-Limburg, SVK West-Limburg, SVK Maasland)? Dan kan je terecht op deze pagina voor meer informatie over je huurprijs. 

Huur jij een ingehuurde woning van één van de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen? Dan kan je hier terecht voor meer info over je huurprijs. 

Hoe wordt mijn huurprijs bepaald?

Wat als mijn gezinssituatie verandert?

Wanneer en hoe betaal ik mijn huurprijs?

Wat als ik problemen heb met het betalen van de huur?

Ontvang ik een huursubsidie?