Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn 4 belangrijke voorwaarden waar je aan moet voldoen om je te kunnen inschrijven. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met de nodige documenten. Lees eerst goed de 4 voorwaarden, controleer of je in aanmerking komt en schrijf je dan pas in.  

1. Inschrijving

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

2. Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Enkel jij als hoofdhuurder en indien aanwezig, jouw echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner (die mee de sociale woning zal bewonen) ondertekenen het inschrijvingsformulier.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.

3. Inkomen

Om sociaal te huren, moet je inkomen onder een bepaalde grens liggen. We kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk, maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar. 

Wat zijn de inkomensgrenzen van 2024?

Gezinstype

NIet-geïndexeerde inkomensgrenzen 2024 Geïndexeerde inkomensgrenzen 2024

alleenstaande gehandicapte

28.015.03

31.987,00

alleenstaande zonder PTL

25.849,99

29.515,00

andere

38.772.79

44.270,00

+ kind ten laste

2.167,67 2.475,00

4. Eigendom

Je kan je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond (in binnen- en/of buitenland) volledig of gedeeltelijk:

  • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt,
  • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik gegeven hebt.

Deze voorwaarde geldt voor jezelf en je partner die zich samen met jou inschrijft. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je jezelf ook niet inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning.

5. Nederlands

Binnen de 2 jaar dat je bij ons woont, moet je Nederlands kunnen. Dit is een huurdersverplichting. Om je te kunnen inschrijven, moet je bereid zijn om Nederlands te leren. Al onze communicatie verloopt in het Nederlands.

Wettelijk is vastgelegd dat je minimum taalniveau A2 voor spreken moet halen om een sociale woning te kunnen huren.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je onze taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Ook je partner moet voldoende Nederlands spreken. Dit kan op 2 manieren:

  • Je brengt de juiste documenten mee. Die moeten bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat wil leren.
  • Je komt naar ons kantoor en doet een mondelinge taaltest. Als je slaagt, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.

Spreek je niet genoeg Nederlands? Dan verwijzen we je door naar het Agentschap Integratie en Inburgering, regio Limburg.

Hoe verloopt de aanvraag?

Ik voldoe aan al de inschrijvingsvoorwaarden en wil me graag inschrijven. Welke documenten heb ik nodig en hoe verloopt de aanvraag?