Kan ik een woning kopen?

Niet iedereen kan een sociale koopwoning kopen. Er zijn 3 belangrijke voorwaarden waar je aan moet voldoen om je te kunnen inschrijven. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met de nodige documenten. 

1. Leeftijd

Je bent 18 jaar of ouder. 

2. Inkomsten

Je inkomen mag niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. 

Welke inkomsten tellen mee? 

  • Je geïndexeerd afzonderlijk belastbare inkomsten (van het meest recent gekende aanslagbiljet),
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen (van het meest recent gekende aanslagbiljet),
  • het leefloon,
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap,
  • en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of uit een internationale instelling. 

Wat zijn de inkomensgrenzen?

De som van de bovengenoemde inkomsten mag niet lager zijn dan € 11.337 en niet hoger dan: 

Alleenstaande zonder personen ten laste € 45.303
Alleenstaande gehandicapte zonder personen ten laste € 49.827
Alle anderen € 67.948
Verhoging per persoon ten laste bij "alle anderen" € 4.524

Indien jouw inkomen toch lager is € 11.337, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten worden veralgemeend naar 12 maanden en als het bekomen bedrag wel hoger ligt dan het minimum, wordt dit bedrag gebruikt.

Wie zijn inkomen telt mee?

Jouw inkomen en het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee.

3. Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond (in binnen- en/of buitenland) volledig of gedeeltelijk:

  • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt,
  • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik gegeven hebt.

Deze voorwaarde geldt voor jezelf en al jouw gezinsleden. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Hoe stel ik me kandidaat?

Hoe stel ik me kandidaat?

Ik voldoe aan al de inschrijvingsvoorwaarden en wil me graag inschrijven. Welke documenten heb ik nodig en hoe verloopt de aanvraag?