Wat als ik het aanbod weiger?


Je vindt de woning die je krijgt aangeboden, niet goed en weigert ze.

  • Een woning in eigendom van Wonen in Limburg:
    • je kan slechts één keer een aanbod weigeren van een woning in eigendom. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog via Wonen in Limburg wil huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen en opnieuw de wachtlijst doorlopen. 
    • Weiger je ook het tweede aanbod zonder een goede reden? Dan schrappen we je dossier. Je verdwijnt van onze wachtlijst. Je moet je opnieuw inschrijven en je moet de wachtlijst opnieuw doorlopen. Indien je een huursubsidie krijgt, kom deze ook te vervallen.
    • Als je een huurpremie krijgt en je weigert een aanbod (eerste en/of tweede), dan komt deze te vervallen.
  • Een ingehuurde woning van Wonen in Limburg: wanneer je een aanbod krijgt van een ingehuurde woning, kan je altijd weigeren zonder gegronde reden, maar hierdoor verlies je punten waardoor je steeds lager op de wachtlijst komt te staan.

Tweede weigering?

Indien je een tweede aanbod voor een woning in eigendom van Wonen in Limburg weigert zonder grondige reden, dan word je geschrapt van de wachtlijst. Indien je toch nog in aanmerking wil komen voor een sociale woning, moet je je opnieuw inschrijven. Je moet de wachtlijst dan opnieuw doorlopen.