Wat zijn de voorwaarden voor een lening?

Aan de hypothecaire lening bij Landwaarts Sociaal Woonkrediet zijn enkele voorwaarden verbonden namelijk:

  • De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
  • Je mag geen andere woning bezitten, noch volledig in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik. Enkel voor de woning waarvoor geleend wordt dient in volle eigendom te zijn.
  • De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Een beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, het uitoefenen van een handelsactiviteit niet.
  • De woning moet sociaal of bescheiden zijn. Dit betekent dat de woning enerzijds gebouwd en verkocht werd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds. Of anderzijds dat de woning de vooropgestelde maximale verkoopwaarde afhankelijk van de gezinssituatie niet overstijgt. Dit betekent dat de meeste privéwoningen voldoen aan de voorwaarden.
  • De woning moet gedurende de ganse duur van het krediet door minstens één van de ontleners bewoond worden en dit binnen de twee jaar na de toekenning van de sociale lening.
  • Wanneer je een lening via Landwaarts Sociaal Woonkrediet afsluit ben je verplicht een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Waar je je laat verzekeren, kan je vrij kiezen.