Ik krijg een woning toegewezen

Je krijgt een woning of bouwgrond toegewezen door de raad van bestuur volgens de toewijzingsprocedure. De keuze is nu aan jou om de woning of bouwgrond te aanvaarden of te weigeren. Beide opties hebben gevolgen, lees dus zeker de info hieronder voor je beslist.

Ik aanvaard

Wanneer er een project in verkoop gaat worden de kandidaat-kopers volgens inschrijvingsdatum (de oudste eerst) aangeschreven om te informeren of je nog interesse hebt in het kopen van een sociale koopwoning. Wanneer je geen interesse hebt in het project kan je dit aangeven en op de wachtlijst blijven staan of je kan er ook voor kiezen je te laten schrappen van de wachtlijst. In dit geval geef je jouw bankrekeningnummer op en wordt je inschrijvingsgeld (€ 50) teruggestort.

Wij organiseren ook steeds kijkdagen. Tijdens die momenten kan je de woning bezichtigen. Daarnaast kan je ook de verkoopbundel an het project raadplegen op onze website.

Wanneer je vervolgens alle gevraagde documenten terug hebt aangeleverd en je je kandidatuur hebt bevestigd, zal de raad van bestuur de woningen toewijzen.

Ik weiger

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven. We kijken naar jouw inschrijvingsdatum. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Dat wil zeggen dat als jij bent ingeschreven op plaats 100, eerst de 99 mensen voor jou een woning krijgen aangeboden.

Sommige kandidaten kunnen een voorrang genieten. Personen die over een voldoende band (lokale binding) met de gemeente beschikken geeft in de feiten de zwaarste doorslag in de toewijzing.

Je beschikt als kandidaat-koper over zo een lokale band, als je op de datum van de toewijzing voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • Je woonde tenminste zes jaar of langer onafgebroken in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, die in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij ligt;
  • Je werkt minstens halftijds in de gemeente;
  • Je hebt een voldoende duidelijke maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente.

Pas vanaf het moment dat er geen kandidaten meer op de wachtlijst staan die aanspraak kunnen maken op een voldoende band met de betrokken gemeente, zullen de toewijzingen gebeuren louter op basis van de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Schuldsaldo- verzekering

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening. Wanneer je dan overlijdt voordat jouw krediet helemaal is terugbetaald, betaalt die verzekering het schuldsaldo van jouw lening of een gedeelte ervan terug aan de kredietgever. Zo een tijdelijke overlijdensverzekering is niet wettelijk verplicht, maar beschermt jouw gezin en jouw nabestaanden.

Deze verzekering en andere verzekeringen kan je ook afsluiten via Wonen in Limburg.