Toegankelijkheidsverklaring

  • Toegankelijkheidsverklaring

Wonen in Limburg streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze publieke website www.wil.be. 

Nalevingsstatus

Al jaren zetten wij enorm hard in op klare taal: laagdrempelige, begrijpelijke teksten, ondersteund door pictogrammen. De nieuwe eisen voor webtoegankelijkheid op tekstueel gebied komen wij daarom ruimschoots tegemoet.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

niet-naleving van de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
 

  • Documenten: We doen er alles aan om onze website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals diverse publicaties, het huurdersmagazine Wonen & Weten … Het toegankelijk maken van die documenten zou onevenredige kosten met zich meebrengen. Wens je echter een toegankelijke versie te ontvangen, dan kan je ons hier altijd voor contacteren via deze link.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01/07/2023 bij het live gaan van de huidige website.

Voor de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring werd gebruik gemaakt van de modeltoegankelijkheidsverklaring, conform de eisen van Richtlijn (EU) 2016/2102.

De evaluatie van de naleving van deze website aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van een zelfbeoordeling door Woonhaven Antwerpen.

Feedback en contactgegevens

Als je bij jouw bezoek aan onze website andere voor jou ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen …) of webpagina’s aantreft, laat het ons dan zeker weten. 

Onze dienst Communicatie volgt jouw vraag verder op en bekijkt zo snel mogelijk hoe ze het probleem kunnen oplossen.

Handhavingsprocedure

Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u altijd een klacht indienen bij onze klachtencoördinator.