Wat is woonbegeleiding?


Heel af en toe ondervindt een huurder grote moeilijkheden om zijn woning en woonomgeving behoorlijk te verzorgen.  Dat kan gaan over onderhoud, hygiëne, relaties met anderen, overlast in de buurt.

Als daar geen verbetering in komt, dreigt soms een uithuiszetting. Want Wonen in Limburg wil natuurlijk dat haar woningen in goede staat blijven en dat bewoners elkaar geen overlast bezorgen.

Om uithuiszetting te voorkomen, werkt Wonen in Limburg samen met CAW Limburg. ‘Preventieve woonbegeleiding’ helpt sociale huurders weer op het spoor. Preventieve woonbegeleiding kan verplicht worden. 

Voor wie meer wil weten, contacteer ons.