Jouw woning

Een brandverzekering houdt veel meer in dan enkel een dekking bij brand. Ook waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade, natuurrampen en meer zijn verzekerd.

Wettelijk ben je niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten, toch eisen de meeste banken bij de aanvraag van een hypothecaire lening dat je een brandverzekering afsluit. Je kan jouw brandverzekering uitbreiden met de waarborg diefstal, dan ben je meteen ook verzekerd tegen onder andere volgende zaken:

  • Inbraak woning: materiële schade door inbraak (geforceerde sloten, ingeslagen ramen, …); zelfs als er niets gestolen werd
  • Diefstal: de waarde van de gestolen goederen
  • Vandalisme: schade in jouw woning aangebracht door de inbrekers (vernield meubilair, …)
  • Diefstal met geweldpleging