Kan ik een sociale kavel kopen?

Niet iedereen kan een sociale kavel of bouwgrond kopen. Er zijn 3 belangrijke voorwaarden waar je aan moet voldoen om je te kunnen inschrijven. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met de nodige documenten. 

1. Leeftijd

Je bent 18 jaar of ouder. 

2. Inkomsten

Je inkomen mag niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. 

Welke inkomsten tellen mee? 

  • Je geïndexeerd afzonderlijk beslastbare inkomsten (van het meest recent gekende aanslagbiljet),
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen (van het meest recent gekende aanslagbiljet),
  • het leefloon,
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap,
  • en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of uit een internationale instelling. 

Wat zijn de inkomensgrenzen?

De som van de bovengenoemde inkomsten mag niet lager zijn dan €10.795 en niet hoger dan: 

Alleenstaande zonder personen ten laste € 43.140
Alleenstaande gehandicapte zonder personen ten laste € 47.448
Alle anderen € 64.703
Verhoging per persoon ten laste bij "alle anderen" € 4.308

Indien jouw inkomen toch lager is € 10.795, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten worden veralgemeend naar 12 maanden en als het bekomen bedrag wel hoger ligt dan het minimum, wordt dit bedrag gebruikt.

Wie zijn inkomen telt mee?

Jouw inkomen en het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee.

3. Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond (in binnen- en/of buitenland) volledig of gedeeltelijk:

  • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt,
  • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik gegeven hebt.

Deze voorwaarde geldt voor jezelf en al jouw gezinsleden. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Hoe stel ik me kandidaat?

Hoe stel ik me kandidaat?

Ik voldoe aan al de inschrijvingsvoorwaarden en wil me graag inschrijven. Welke documenten heb ik nodig en hoe verloopt de aanvraag?