Wanneer en hoe betaal ik mijn huurprijs?


Je moet je huur voor de tiende dag van de maand betalen aan Wonen in Limburg. Je doet dat best met een vaste opdracht, zodat je het niet kunt vergeten.

Als je te laat betaalt, kan Wonen in Limburg een verhoging van 10% + wettelijke intresten rekenen. Je hebt er dus alle belang bij om stipt en regelmatig je huur te betalen.

Problemen met het betalen van de huur?

Neem dan contact met Wonen in Limburg. Het is beter om samen tijdig naar een haalbare oplossing te zoeken dan om de betalingsproblemen te laten aanslepen, want dat kan tot grote moeilijkheden leiden.