Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

Formule huurprijsberekening

Om de huurprijs te berekenen, houden we rekening met drie dingen: 

 • je inkomen,
 • je gezinssamenstelling,
 • en de kwaliteit van de woning.

De formule is: basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + energiecorrectie + bijkomende huurlasten = huurprijs

1. Gezinsinkomen

Het gezinsinkomen is het meest recent gekende inkomen van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 en waarvoor je geen kinderbijslag ontvangt. Dit gezinsinkomen wordt vervolgens geïndexeerd. We delen je geïndexeerde inkomen door 54. Dat is de basishuurprijs.

Bij de berekening van jouw huurprijs wordt bijkomend rekening gehouden met de inkomensgrenzen om sociaal te huren.

Is jouw inkomen lager dan de inkomensgrens? Dan passen we nog steeds 1/54ste van jouw inkomen toe.

Is jouw inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 53, 52 of 51. Dit gaat als volgt:

 • Jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 53.
 • Jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 52.
 • Jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 51.

2. Gezinskorting

Van de basishuurprijs gaat 22 euro af per persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs noemen we de gezinskorting.

Wie wordt beschouwd als persoon ten laste:

 • Een kind waarvoor je kinderbijslag ontvangt (€22/maand). 
 • Jij of jouw partner bent voor meer dan 66% invalide of 9 punten FOD (€22/maand).
 • Jouw kind ten laste heeft een handicap. Dan krijg je 2 keer gezinskorting of 44 euro.
 • Inwonende familieleden (eerste, tweede of derde graad) met een ernstige handicap die ouder zijn dan 18 jaar en die geen kinderbijslag meer krijgen: dubbele gezinskorting (€44/maand)
 • Je hebt co-ouderschap/bezoekregeling met overnachting en jouw kind woont niet officieel bij jou. Dan krijg je €11/maand. Van beide ouders moeten we dan wel een getekende verklaring ontvangen (zie verklaring hieronder). 

3. Patrimoniumkorting

We vertrekken van de marktwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die je krijgt. Dat noemen we de patrimoniumkorting

4. Energiecorrectie

Sinds 2020 betaal je ook een kleine bijdrage voor energiezuinige woningen. Dit is de energiecorrectie. Deze bijdrage is steeds kleiner dan het bedrag dat je bespaart aan energiekosten. 

5. Diensten en vergoedingen

Bovenop je huurbedrag kunnen nog bijkomende maandelijkse kosten komen, zoals de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, gezamenlijke afvalophaalsystemen, onderhoud van waterontharder,... . Deze kosten zijn afhankelijk van jouw woning.