Kom ik in aanmerking voor een huurprijsaanpassing?

 

Als je inkomen vandaag minstens 20% lager is dan in het jaar dat gebruikt werd om je huurprijs te berekenen, mag je een aanpassing aanvragen. Je huidige inkomen moet dan minstens drie maanden aaneensluitend 20% lager zijn.

Wat doe je dan?

  • Verzamel al de inkomstenbewijzen (loonbrieven, leefloon, invaliditeit, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,…) van iedereen in het gezin van de voorbije 3 maanden. Had jij of iemand in het gezin geen inkomsten? Dan moet je een verklaring op eer invullen.
  • Vraag per brief of per mail een huurprijsaanpassing aan. Voeg de nodige inkomstenbewijzen toe en bezorg dit aan je kantoor.

Wat gebeurt er na jouw aanvraag? 

  • Wij controleren of jouw gezinsinkomen meer dan 20% lager is dan het referentie-inkomen (het inkomen dat gebruikt werd om je huurprijs te berekenen). Je wordt op de hoogte gebracht per brief. 
  • Is jouw huidig inkomen meer dan 20% lager? Dan word je huurprijs voor 6 maanden aangepast of tot het einde van het kalenderjaar. Na deze 6 maanden, moet je opnieuw een huurprijsaanpassing aanvragen of je oude huurprijs betalen. 
  • Is jouw huidig inkomen minder dan 20% lager? Dan moet je de oude huurprijs blijven betalen.