Nieuwe huurdersverplichting: verplicht inschrijven VDAB

Nieuwe huurdersverplichting: verplicht inschrijven VDAB

  • Nieuws
  • Nieuwe huurdersverplichting: verplicht inschrijven VDAB
1 jan. 2023

Vanaf 1 januari 2023 wijzigen enkele regels sociale huur. Zo moet je je als huurder inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse Regering jouw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

Wat is de nieuwe verplichting?

Je moet je inschrijven als werkzoekende bij VDAB.

Wie moet zich inschrijven bij de VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

• niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
• tussen 18 jaar en 65 jaar bent
• nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

Wie moet zich niet inschrijven bij de VDAB?

• Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op.
• Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. Wonen in Limburg zal dit nagaan.

Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

Wat gebeurt er als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigt Wonen in Limburg de toezichthouder van Wonen-Vlaanderen die je een administratieve geldboete kan opleggen.

Hoe schrijf je je in bij de VDAB?

Je kan je op verschillende manieren inschrijven:
1. Via de website van VDAB. Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende.

2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting en wetswijziging!

3. Via een werkwinkel van VDAB: vind een werkwinkel bij jou in de buurt

Ik wil huren
Ik huur
Ik wil kopen
Ik wil lenen
Ik wil verhuren / ik verhuur