Social Holistic Retrofit

Social Holistic Retrofit

Met het project "Social Holistic Retrofit" maakt Wonen in Limburg 63 sociale huurwoningen in Bilzen duurzamer. Het doel is om het energieverbruik te verminderen, de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken en leefomstandigheden te verbeteren. 

Naast klimaat en duurzaamheid worden ook economische en sociale factoren meegenomen. De huurders worden actief in de renovatie betrokken omdat ze enerzijds gedurende het traject in de woning blijven wonen, maar ook om een vlotte uitvoering van de werken te garanderen. De toepassing is een vernieuwende en haalbare renovatie-oplossing.

Verder wordt er ingezet op vorming. De technische aanpassingen moeten namelijk correct gebruikt worden om optimaal te renderen. De huurders worden hierbij gemotiveerd om anders te verwarmen, hun elektriciteitsverbruik anders te plannen of om zichzelf vertrouwd te maken met bepaalde technologie zoals ondersteunende apps.

Het project kent een hollistische aanpak waarbij ten alle tijden drie perspectieven gehanteerd worden :

  • wat is goed voor de bewoners;
  • wat is goed voor het klimaat;
  • wat is goed voor de sociale verhuurders (fianicieel en onderhoud)

Het project is een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen en wordt gefinancierd door INTERREG.