In de pers

Juni 2023

Meeuwen krijgt nieuwe verkaveling Hoge Hof met 85 sociale woningen. Wonen in Limburg (Sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts) realiseert in het woonuitbreidingsgebied Hoge Hof in Meeuwen 85 sociale huur- en koopwoningen. De nieuwe verkaveling voorziet in 44 loten met eengezinswoningen en vijf projectzones. 

Juni 2023

Plannen voor 40 nieuwe woningen in hartje Rotem. In het centrum van Rotem gaat Wonen in Limburg (huisvestingsmaatschappij Landwaarts) een weiland aan de Hiegaetsweg verkavelen. In het gebied is er ruimte voor 40 nieuwe woningen