Woonmaatschappij “Wonen in Limburg” vandaag officieel opgestart

Woonmaatschappij “Wonen in Limburg” vandaag officieel opgestart

  • Nieuws
  • Woonmaatschappij “Wonen in Limburg” vandaag officieel opgestart
1 jul. 2023

Vanaf vandaag is er in de 42 Limburgse gemeenten éénzelfde woonmaatschappij actief. ‘Wonen in Limburg’ brengt de 19 huisvestingsmaatschappijen en sociaalverhuurkantoren van vroeger onder één dak. Hiermee krijgt Limburg de grootste sociale woonmaatschappij in Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele en Raf Drieskens, voorzitter van het bestuursorgaan van Wonen in Limburg, gaven vanmiddag het officiële startsein voor de nieuwe samenwerking: “Met Wonen in Limburg zetten we in op duurzaam en betaalbaar wonen.”

Wie vanaf vandaag een sociale woning zoekt in Limburg zal hiervoor geholpen worden door één en dezelfde woonmaatschappij. Minister van Wonen Matthias Diependaele en Raf Drieskens, voorzitter van Wonen in Limburg, gaven zopas officieel het startsein voor “Wonen in Limburg”, dat de 19 voormalige huisvestigingsmaatschappijen en sociaalverhuurkantoren bundelt.

Deze fusie kwam er op vraag van de Vlaamse Regering die sociale woonmaatschappijen en sociaalverhuurkantoren wil samenvoegen tot één woonactor met slechts één speler per gemeente. Zo wil ze de woonmaatschappijen sterker maken om onder meer de bouw van sociale woningen te versnellen.

Matthias Diependaele
Met deze historische hervorming van de sociale woonsector willen we het kluwen aan woonactoren ontwarren. De 19 Limburgse huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren worden omgevormd tot één woonmaatschappij: Wonen in Limburg. Die zal efficiënter, slagkrachtiger, klantgerichter en toegankelijker zijn en dat is in het voordeel van de Limburgse (kandidaat)-sociale huurders. Limburg geeft ook het goede voorbeeld: Wonen in Limburg wordt meteen de grootste woonactor in Vlaanderen.
Matthias Diependaele Vlaams minister van Wonen

In Limburg kozen de partners voor de samenvoeging tot één woonmaatschappij voor gans Limburg. Hierdoor krijgt Limburg de grootste sociale woonmaatschappij van Vlaanderen. Voortbouwend op andere Limburgse samenwerkingsverbanden is ook dit een sterk staaltje van samenwerking over tal van grenzen heen.

Duurzame en betaalbare woningen

Limburg telt meer dan 21.000 kandidaat-huurders en meer dan 4.000 kandidaat-kopers staan op een wachtlijst. Het woonaanbod moet dus groter en de wachtlijsten kleiner, dat is de essentiële uitdaging waar Wonen in Limburg en haar 365 medewerkers voor staan. Peltenaar Raf Drieskens werd zopas bevestigd in zijn rol als voorzitter van de nieuwe Limburgse woonmaatschappij, en verwoordt de ambitie als volgt:

Raf Drieskens
Met Wonen in Limburg zetten we in op duurzame woonoplossingen aan betaalbare prijzen. We zijn ervan overtuigd dat onze Limburgse woonmaatschappij schaalvoordelen en efficiëntie zal opleveren voor zowel onze huurders en kopers als voor onze partners. De kennis en expertise die we over de verschillende maatschappijen en organisaties in huis hadden, bundelen we nu in 1 woonactor. Dit moet ons sterker maken om meer en sneller te bouwen, een nog betere dienstverlening aan te bieden en innovatief en grensverleggend te zijn.
Raf Drieskens Voorzitter Wonen in Limburg
Nabij

Nabijheid van de dienstverlening is essentieel. De nieuwe woonmaatschappij staat dicht bij de mensen. Wonen in Limburg is voor iedereen in de provincie bereikbaar, zowel lokaal als digitaal, voor elke woonvraag.

Voor de (kandidaat-)huurders, de (kandidaat-)kopers en de eigenaars wijzigt er voorlopig weinig tot niets. Zij kunnen bij hun vertrouwde contactpersonen of via deze website terecht voor alle informatie die ze nodig hebben.

Samenwerken

“Om een betaalbare thuis te kunnen bieden is de samenwerking met onze partners in de verschillende steden en gemeenten cruciaal. Alleen zo kunnen we het woonaanbod aanzienlijk vergroten en de dienstverlening blijven verbeteren”, aldus voorzitter Raf Drieskens.

Wonen in Limburg verbindt zich met tal van stakeholders, om te beginnen de lokale besturen. Het zijn immers de steden en gemeenten die de regie voeren over het lokale sociaal woonbeleid. Daarnaast zijn ook welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen, universiteit en hogescholen, … belangrijke partnerorganisaties met wie we de krachten bundelen en expertise delen.

Nieuwe directeur

Nu de vennootschap Wonen in Limburg officieel van start gaat, nemen ook een nieuwe directeur en een sterk directieteam hun taken op om in nauwe samenwerking met het bestuursorgaan het vervolgverhaal verhaal aan te vatten.

Myriam Indenkleef uit Nieuw Dak (Genk) werd deze middag officieel aangesteld als algemeen directeur. Aanstaande woensdag zullen andere directiefuncties toegewezen worden.

Myriam Indenkleef
Ik ben ervan overtuigd dat we met Wonen in Limburg het verschil kunnen maken. In samenwerking met de lokale besturen en andere partnerorganisaties blijven we gaan voor betaalbaar wonen met een hart voor mensen.
Myriam Indenkleef Algemeen directeur Wonen in Limburg

Waar tot gisteren alle maatschappijen hun autonomie en eigen werkwijze behielden, begint vandaag 1 nieuw gezamenlijk verhaal Wonen in Limburg dat de afgelopen maanden in de steigers werd gezet: 1 missie en strategie, 1 patrimonium, 1 team van medewerkers, …

Ik wil huren
Ik huur
Ik wil kopen
Ik wil lenen
Ik wil verhuren / ik verhuur